728 x 90

حذف نام مجاهدين از ليست

پاسدار لاریجانی، پیروزی مجاهدین را دامی‌برای اتحادیه اروپا توصیف کرد

-

پاسدار لاریجانی
پاسدار لاریجانی
پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع پارلمان اروپا را به‌خاطر حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران مورد حمله قرار داد. تلویزیون آخوندها شب گذشته گفت: علی لاریجانی درباره تحرکات افسار گسیخته پارلمان اروپا در قبال منافقین گفت: به نظر می‌رسد که این دامی است که صهیونیستها برای جلوگری از ایفای نقش اتحادیه اروپا در منطقه کار گذاشته‌اند». خاطرنشان می‌شود روز 25دی پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌یی بر ضرورت خارج کردن نام مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا تأکید کرد و شورای وزیران این اتحادیه را به‌خاطر اجرا نکردن چند حکم دادگاه که به‌سود سازمان مجاهدین خلق ایران صادرشده، به‌شدت محکوم کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/913f5f31-02c6-4077-add0-b5a56522deeb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات