728 x 90

سفر خواهر مربم به آلمان

دبیرکل و هیأتی ازشورای زنان آلمان با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت دیدار نمودند

-

رئیس جمهور برگزیده مقاومت حین دیدار با دبیرکل و هیأتی ازشورای زنان آلمان
رئیس جمهور برگزیده مقاومت حین دیدار با دبیرکل و هیأتی ازشورای زنان آلمان
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی درسومین روز سفر خود به آلمان با دبیرکل و هیأتی ازشورای زنان آلمان که میلیونها زن آلمانی را درسراسر این کشور دربرمی‌گیرد دیدارنمود. دکتر معصومه بلورچی نماینده شورای ملی مقاومت ایران درآلمان در این دیدار شرکت داشت. در این دیدار که در شامگاه ششم آذر در محل اقامت رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت دربرلین صورت گرفت، خانم رجوی، ضمن ابراز خوشوقتی از دیدار با هیأت شورای زنان آلمانی، با آنان پیرامون اوضاع ایران، موقعیت مقاومت و شهر اشرف و هم‌چنین درباره نقش تعیین کننده زنان در مبارزه با دیکتاتوری زن‌ستیز مذهبی گفتگو نمود و از جمله گفت: رژیم ولایت فقیه بیشترین ستم و سرکوب را علیه زنان اعمال می‌کند و در مقابل، بیشترین پتانسیل مبارزاتی علیه فاشیسم مذهبی نیز در زنان مقاوم ایران متکاثف شده است. از همین روست که زنان در جنبش مقاومت نقشی پیشتاز و تعیین کننده دارند و هزار زن مقاوم شهر اشرف هستند که این جنبش را در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط هدایت کرده‌اند. خانم رجوی گفت رژیم آخوندی از همان آغاز حاکمیت خود، به تبعیض وسرکوب و اعدام و شکنجه علیه زنان ایران روی آورد و این رژیم از طریق زن‌ستیزی و ستم جنسی، ستم وسرکوب عمومی را درکل جامعه گسترش می‌دهد تا حاکمیت منفور خود را سرپا نگهدارد. اما زنان ایران با مقاومت در برابر دیکتاتوری آخوندی نشان دادند که هرگز تسلیم نمی‌شوند و آینده ثابت خواهد کرد که این رژیم ضدانسانی ضربه کاری را از همین زنان مقاوم ایرانی دریافت خواهد کرد. خانم هنی انگلز Hene Engels دبیرکل شورای زنان آلمان، ضمن خیرمقدم به خانم رجوی به‌خاطر سفر به آلمان و ابراز خوشوقتی از این دیدار، همبستگی زنان آلمانی را با مقاومت زنان ایران در برابرفاشیسم مذهبی و با هزار زن مقاوم شهر اشرف اعلام کرد و گفت شورای زنان آلمان در کنار تمامی زنان و مردان آزادیخواه ایران است و از مقاومت آنان برای نیل به دموکراسی و برابری حمایت می‌کند. خانم انگلز افزود: هم‌چنان که در اجلاس پارلمانی روز 24نوامبر درجمع نمایندگان مجلس فدرال آلمان تاکید کردم، هرگز نمی‌توان اپوزیسیون یک رژیم دیکتاتوری را که 30سال است زنان و مردان و جوانان ایران را کشتار می‌کند، تروریست نامید. این مقاومت، یک مقاومت برحق وعادلانه است. خانم هنی انگلز وهیأت شورای زنان آلمان نقش مبارزاتی هزار زن مقاوم اشرف را ستایش‌انگیز توصیف کردند و به‌خاطر دستاوردهای زنان در جنبش مقاومت ایران، به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت تبریک گفتند. هیأت شورای زنان آلمان دردیدار بارئیس‌جمهور برگزیده مقاومت تأکید کردند: ما خواستار حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا طبق احکام دادگاهها وطبق خواست پارلمانترهای اروپایی هستیم و معتقدیم که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی، حفاظت از مجاهدان اشرف توسط آمریکا و طبق کنوانسیون چهارم ژنو و دیگر قوانین بین‌المللی باید ادامه یابد. دراین دیدار، خانم هیله گوزه یاکوب رولف (Hill - Gosejacob-Rolf) ازشخصیتهای برجسته زنان در آلمان و رئیس سندیکای مددکاران اجتماعی که هیأت شورای زنان آلمان را همراهی می‌کرد، بابیان تجربه آشنایی خودش با زنان مقاومت ایران گفت 14سال پیش درمواجهه با پدیده پیشرفت زنان در جنبش مقاومت ایران شگفت زده شدم و در طی این سالها، دستاوردهای زنان مقاومت ایران را تحسین کرده ام و به خانم رجوی به‌عنوان راهگشای این مسیراز صمیم قلب تبریک می‌گویم. دراین دیدار، خانم رجوی ازحمایت و همبستگی شورای زنان آلمان با مقاومت ایران و زنان ایرانی سپاسگزاری و قدر دانی نمود و آن را فوق‌العاده ارزشمند و فراموش ناشدنی توصیف کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات