728 x 90

سفر خواهر مربم به آلمان

خانم مریم رجوی به‌منظور شرکت در چند اجلاس پارلمانی وارد برلین شد

-

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی ظهر روزیکشنبه سوم آذر برای شرکت در چند اجلاس پارلمانی وارد برلین پایتخت آلمان شد. سفرخانم رجوی به آلمان درپی دعوت نمایندگان مجلس فدرال آلمان، نمایندگان مجلس ایالتی برلین و شماری دیگراز شخصتیهای برجسته سیاسی و حقوق‌بشری آلمان صورت گرفت. هنگام ورود خانم رجوی به آلمان، شماری از پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی و حقوق‌بشری آلمان و اعضای کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد و هم‌چنین هموطنان ایرانی که در فرودگاه برلین اجتماع کرده بودند، از خانم رجوی استقبال کردند. دراستقبال از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت نمایندگان جوامع ایرانی برلین و برخی دیگر از شهرهای آلمان، اعضای دفترنمایندگی شورای ملی مقاومت و نیز شماری از مسئولان کمسیونها و اعضای شورا حضور داشتند. هموطنان ایرانی که برای استقبال از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در فرودگاه برلین اجتماع کرده بودند، سفر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به آلمان را خوش آمد گفتند.


رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت بعد ازظهر دوشنبه در یک اجلاس پارلمانی که در محل کاخ ریاست مجلس آلمان برای اعلام بیانیه 150 نماینده مجلس فدرال درحمایت از راه‌حل سوم خانم رجوی برای تغییردموکراتیک درایران برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد.

هنگام ورود رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به این اجلاس پارلمانی، شماری از نمایندگان مجلس آلمان از ایشان استقبال کردندو هموطنان ایرانی که در مقابل بوندستاگ کاخ تاریخی مجلس آلمان اجتماع کرده بودند با ابراز احساسات و شعارهای میهنی حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت را خوش آمد گفتند.

در اجلاس پارلمانی که با حضور خانم رجوی برگزار گردید، بیانیه 150پارلمانتر آلمانی درحمایت از تغییردموکراتیک درایران اعلام شد. این بیانیه ازسوی9تن از رؤسای کمسیونهای مجلس فدرال امضا شده است.


150نماینده مجلس آلمان دربیانیه خود اعلام کردند: درایران یک رژیم ظالم بر سرکاراست که هم مردم خودرا بیرحمانه سرکوب می‌کندو هم بطورفزاینده به‌عنوان یک تهدید جهانی بارزمی‌شود. تنها راه تغییر دموکراتیک به‌دست مردم و مقاومت ایران است. این پیشنهاد خانم مریم رجوی رهبر اپوزیسیون است که 70هزار ایرانی در پاریس در 28ژوئن 2008، از آن حمایت کردند.

دربیانیه نمایندگان مجلس آلمان آمده است: برچسب تروریسم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ستون فقرات اپوزیسیون مهمترین راه‌بند تغییر است. حذف این برچسب گردن گذاشتن به حکومت قانون، احترام به رای منتخبان مردم و پاسخ به یک ضرورت برای صلح بین‌المللی است.

نمایندگان مجلس آلمان دربیانیه خود تأکیدکرده‌اند: مجاهدان اشرف از سال 2004 به‌عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند و توسط نیروهای چندملیتی حفاظت می‌شوند. ما با تاکید بر غیر قابل انتقال بودن این مسئولیت، از نیروی چندملیتی می‌خواهیم که به حفاظت از ساکنان اشرف ادامه دهد.

در آغاز اجلاس پارلمانی، اینگرید هولتس هوتر (Ingrid Holzhüter) رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد و نماینده سابق پارلمان فدرال از حزب سوسیال دموکرات طی سخنانی به خانم رجوی خیرمقدم گفت و هرمان یوزف شارف (Scharf Hermann-Josef) نماینده مجلس فدرال آلمان از فراکسیون دموکرات مسیحی که ریاست اجلاس پارلمانی را برعهده داشت متن بیانیه مشترک 150تن از نمایندگان مجلس فدرال آلمان از کلیه فراکسیونها را به خانم رجوی اهدا کرد.


رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در سخنرانی خود در اجلاس پارلمانی گفت:
از حضور در بوندستاگ، خانه دمکراسی آلمان، و دیدار با شما خوشوقتم.
از جانب مردم و مقاومت ایران به مردم آلمان درود می‌فرستم.
هم‌چنین از ابتکار شجاعانه 150تن از اعضای پارلمان فدرال شامل روسای 9 کمیسیون در ارائه بیانیه حمایت از مقاومت ایران، صمیمانه قدردانی می‌کنم. این بیانیه، یک جمع‌بندی کوتاه و در عین حال عمیق از وضعیت کنونی است و در مورد بحران ایران راه‌حلی مسئولانه ارائه می‌کند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت تأکید کرد: توجه اکید پارلمانترهای آلمانی به وضعیت شهر اشرف، گویای یک احساس مسئولیت تحسین برانگیز در قبال یک مسأله حقوق‌بشری عاجل است. ملایان دو سال است که قطعنامه‌های شورای امنیت را به تمسخر می‌گیرند و به دخالتهای تروریستی و بنیادگرایانه و دشمنی با صلح در منطقه ادامه می‌دهند. در این شرایط برخی تصور می‌کنند که دیگر راهی بجز مماشات وجود ندارد اما نمایندگان منتخب مردم آلمان یک راه‌حل ایرانی ارائه می‌کنند. راه‌حلی که به انتخاب مردم ایران و به مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی احترام می‌گذارد. راه‌حلی که بر تغییر در ایران برای حل بحران تأکید دارد.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت گفت: من از سوی جنبشی با شما سخن می‌گویم که سه دهه است با بنیادگرایی اسلامی مبارزه می‌کند. مبارزه برای دمکراسی و برای برابری زن و مرد. حاصل آن، یک جنبش پیشتاز برابری است با تربیت نسلی از زنان رهبری کننده در همه سطوح مقاومت و با تربیت نسلی از مردان معتقد به آرمان برابری.
آری برابری، این است شاخص دمکراسی، شاخص پیشرفت واقعی جامعه و کلید مبارزه با بنیادگرایی و فاشیسم مذهبی.
خانم رجوی افزود: در دهه 1930 غرب بر سرکوب دمکراسی در آلمان توسط نازیسم چشم فرو بست. عده‌یی می‌گفتند برای مخالفت با جنگ، مماشات با هیتلر لازم است. مذاکرات مونیخ و امتیاز ننگین چمبرلین به هیتلر را به یاد بیاورید. آنها به ماشین جنگ نازی‌ها سوخت رساندند. در دو دهه گذشته نیز مماشات با ملایان به جنگ و تروریسم و برنامه اتمی ملایان سوخت رساند.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت درسخنرانی خود دراجلاس پارلمانی آلمان، درباره ایران فردا و طرحها و برنامه‌های مقاومت ایران گفت: پروژه ما برای ایران فردا، دمکراسی است که براساس کثرت‌گرایی، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و به‌طور خاص مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی که تضمین دمکراسی است بناشده است.
خانم رجوی اضافه کرد: مردم و مقاومت ایران قادرند تغییر دموکراتیک را عملی سازند. زیرا این مقاومت از یک پایگاه گسترده در جامعه ایران برخوردار است. شبکه اجتماعی مقاومت هر سال تعداد زیادی از تظاهرات دانشجویان، معلمان و کارگران را سازمان می‌دهد. ملاها با خشن‌ترین سرکوبگریها نتوانسته‌اند این مقاومت را از بین ببرند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در ادامه به برچسب غیرقانونی وظالمانه تروریستی علیه مجاهدین که مهمترین اهرم تغییر را درایران بلوکه کرده پرداخت و افزود دادگاههای ذیصلاح در اروپا طی دو سال گذشته پنج بار حکم به ابطال این برچسب داده‌اند و پارلمانهای اروپایی در16 قطعنامه و بیانیه، اتحادیه اروپا را به خاتمه قانون شکنی فراخوانده‌اند. برچسب ناعادلانه تروریسم به نیروی محوری مقاومت بخش اعظم پتانسیل تغییر دموکراتیک را بلوکه کرده و… . از این بی‌عدالتی، نه فقط مردم ایران بلکه همه جهان ضرر کرده‌اند.
خانم رجوی در ادامه سخنانش دراجلاس پارلمانی گفت: دیکتاتوری آخوندی از برچسب ظالمانه تروریستی برای سرکوب و اعدام و شکنجه در ایران و برای توطئه علیه 3500 مجاهد مستقر در شهر اشرف استفاده می‌کند. شهر اشرف الهام بخش مبارزه مردم ایران به ویژه جوانان و زنان برای کسب آزادی است. اشرف سد استواری در برابر پیشروی بنیادگرایی هدایت شده از سوی رژیم تهران است. مجاهدان اشرف از 22سال پیش به‌طور قانونی در عراق حضور دارند و از سال 2003 تحت حفاظت نیروی چندملیتی هستند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به توطئه‌های رژیم آخوندی علیه حفاظت شهر اشرف، نمایندگان مجلس آلمان و جامعه بین‌المللی را به حمایت از مجاهدان اشرف فراخواند و گفت: پارلمانترها و سازمانهای بین‌المللی ذیربط در بیانیه‌های متعددی بر حقوق ساکنان اشرف تأکید کرده‌اند. در اوایل ماه اکتبر، مجمع پارلمانی شورای اروپا طی بیانیه‌یی اعلام کرد: «انتقال حفاظت اشرف تحت شرایط کنونی ناقض اصل نان‌رفولمان، کنوانسیون چهارم ژنو، کنوانسیون پناهندگی، کنوانسیون علیه شکنجه، قانون انساندوستانه بین‌المللی، و قوانین بین‌المللی است».
خانم رجوی درخاتمه سخنانش گفت: مقابله با فاشیسم مذهبی، مسئولیتی است که آلمان و سایر قدرتهای غرب باید نسبت به آن متعهد باشند. زمان آن است که به سیاستی که فاجعه به بار آورده است، خاتمه داده شود. این تغییر لزوماً از تصحیح بزرگترین اشتباه غرب یعنی نادیده گرفتن مردم و مقاومت ایران و ابطال برچسب غیرقانونی تروریسم می‌‌گذرد. زمان آن است که دولت آلمان شورای ملی مقاومت را به‌رسمیت بشناسد. مردم ایران شایسته کسب آزادی و دمکراسی اند. آنها از شما می‌خواهند که به یاریشان برخیزید.

در این اجلاس پارلمانی درکاخ ریاست مجلس آلمان، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت کتاب لیست اسامی و مشخصات بیش از 20هزار شهید مقاومت عادلانه مردم ایران به خانم اینگرید هولتس هوتر (Ingrid Holzhüter) رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد اهدا کرد. در این جلسه، نمایندگان مجلس فدرال آلمان و شخصیتهای سیاسی ومدافع حقوق‌بشر آلمان شرکت دارند و شماری از آنان سخنرانی کردند.


شخصتیهای شرکت کننده دراین جلسه عبارت بودند از:
اینگرید هولتس هوتر (Ingrid Holzhüter) رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد و نماینده سابق پارلمان فدرال آلمان از حزب سوسیال دموکرات
هرمان یوزف شارف (Scharf -Hermann-Josef-) نماینده مجلس فدرال آلمان از فراکسیون دموکرات مسیحی
لئو داوتسن برگ (Dautzenberg -Leo) عضو هیئت رئیسه فراکسیون دموکرات مسیحی وسوسیال مسیحی ورئیس گروه نمایندگان دموکرات مسیحی وسوسیال مسیحی درکمیسیون دارائی مجلس
آنته هوبینگر (Hübinger - Anette) نماینده مجلس فدرال آلمان از فراکسیون دموکرات مسیحی
فولکر اشنایدر (Schneider- Volker) نماینده مجلس فدرال آلمان ازحزب چپ
هاینتس شمیت (Schmitt- (Heinz نماینده مجلس فدرال آلمان از فراکسیون سوسیال دموکرات
دکتر توماس اشتروبل رئیس کمسیون انتخابات ومصونیت درمجلس فدرال آلمان
یورگ تاوس نماینده مجلس فدرال آلمان ازحزب سوسیال دموکرات و دبیرکل حزب در ایالت بادن ووتنبرگ
مارلیس فولکمر نماینده مجلس فدرال آلمان ازحزب سوسیال دموکرات

متن بیانیه مشترک 150تن از نمایندگان مجلس فدرال آلمان که از سوی 9تن از ر ؤسای کمسیونهای مجلس آلمان امضاشده است به شرح زیر است. این بیانیه دراجلاس پارلمانی که درکاخ ریاست مجلس آلمان در بوندستاگ برگزار شد، توسط ریاست جلسه هرمان یوزف شارف (Scharf’Hermann-Josef) نماینده مجلس فدرال آلمان از فراکسیون دموکرات مسیحی به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی تقدیم شد:فراخوان برای حقوق‌بشر و دمکراسی در ایران

درایران یک رژیم ظالم بر سرکاراست که هم مردم خودرا بیرحمانه و به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کندوهم بطورفزاینده به‌عنوان یک تهدید جهانی بارزمی‌شود. این رژیم بانقض قطعنامه‌های مکررشورای امنیت ملل متحد، با پافشاری برپروژه مخفی اتمی، با صدورتروریسم وبنیادگرایی به عراق وافغانستان وخاورنزدیک، منطقه را به سمت جنگ سوق می‌دهد. استمالت و مذاکره با رژیم شکست خورده است. بمب اتمی و صدور ترویسم تضمین بقای رژیمی است که با نفرت و انزجار اکثریت عظیم مردم مواجه است، لذا حاضر به دست کشیدن از آنها نیست. 5000 حرکت اعتراضی در 2007، تمایل شدید مردم ایران به تغییر را نشان می‌دهد، رژیم برای کنترل این وضع انفجاری؛ اعدامهای دستجمعی (به‌عنوان نمونه اعدام 29 زندانی در تهران در 27 ژوئیه) دستگیریهای انبوه، شکنجه، قطع اعضای بدن، شلاق زدن در معابر عمومی و تبعیض وحشیانه علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را تشدید کرده است. اگر جامعه جهانی نخواهد یک ایران اتمی و متجاوز را بپذیرد و نخواهد به استقبال جنگ برود، تنها راه تغییر دموکراتیک به‌دست مردم و مقاومت ایران است. این پیشنهاد خانم مریم رجوی رهبر اپوزیسیون است که 70هزار ایرانی در پاریس در 28ژوئن 2008، از آن حمایت کردند. برچسب تروریسم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ستون فقرات اپوزیسیون مهمترین راه‌بند تغییر است. این برچسب توسط دادگاههای انگلستان و اتحادیه اروپا باطل شده است. مجلسین انگلستان باتفاق آراء و اکثریت پارلمانهای فرانسه و ایتالیا و بلژیک و قطعنامه‌های مجمع پارلمانی شورای اروپا و پارلمان اروپا و پارلمان دانمارک خواستار لغو آن شده‌اند. لذا ما از دولت آلمان می‌خواهیم که در همکاری با ریاست اتحادیه اروپا این برچسب ناعادلانه را حذف کند. این گردن گذاشتن به حکومت قانون، احترام به رای منتخبان مردم و پاسخ به یک ضرورت برای صلح بین‌المللی است. رژیم ایران این برچسب را بهانه‌یی برای توطئه علیه جان 4000 مجاهد ساکن شهر اشرف در عراق کرده است. آنها که در ایران تحت تعقیب هستند و از دو دهه پیش در عراق پناهنده می‌باشند، از سال 2004 به‌عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند و توسط نیروهای چندملیتیI حفاظت می‌شوند. ما با تاکید بر غیر قابل انتقال بودن این مسئولیت، از نیروی چندملیتی می‌خواهیم که به حفاظت از ساکنان اشرف ادامه دهد و هشدار میدهیم که انتقال حفاظت اشرف راه را برای کشتار ساکنان اشرف توسط رژیم ایران هموار می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/83582121-1dd0-4b6b-9b3e-6c32a2c32f34"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات