728 x 90

-

شبکه جاسوسی رژیم آخوندی در لبنان دستگیر شد

-

نقشه لبنان
نقشه لبنان
یک شبکه جاسوسی رژیم آخوندی در لبنان دستگیر شدو جزییاتی از طرحهای تروریستی این رژیم در این کشور برملاگردید. نیروهای امنیتی لبنان در 16آبان، یک شبکه جاسوسی رژیم آخوندی رو دستگیر کردند. براساس یک گزارش به دست آمده از درون رژیم، دستگیر شدگان 3نفر لبنانی بودند و رئیس آنها هم آخوندی به اسم محمد رضا غفار أکملی است. این آخوند که درحوزه علمیه بلعلبک کار می‌کند درمنطقه بقاع، دستگیر شد. درحین بازرسی از خودرو وی تعدادی سی.دی، فیلم و عکسهای جاسازی شده کشف شد. این عکسها از راه‌های مختلف منتهی به کاخ نخست‌وزیری لبنان، وزارت دفاع و نقاط و قرارگاههای ارتش، سفارتها و برخی اماکن دولتی، امنیتی و سیاسی و برخی مراکز دیپلوماتیک گرفته شده بود. یکی از سه نفر عوامل لبنانی رژیم بنام عباس جعفر یوسف، که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده دراعترافهایش گفت که این آخوند محمدرضا غفار، معلم آموزش ایدئولوژیک جنگ و شهادت (یعنی عملیات انتحاری) درهمان حوزه بعلبک بوده یعنی تحت این عنوان، خط رژیم برای صدور تروریسم را پیش می‌برده و برای آن تبلیغ می‌کرده است. پس از برملا شدن این شبکه، رژیم آخوندی از طریق عوامل خودش در لبنان تلاش زیادی کرد که موضوع علنی نشود. اما نتونست وافشای موضوع باعث رسوایی و افتضاح بزرگی در لبنان برای رژیم و عوامل آن شده است. البته عوامل رژیم در لبنان با زدوبند و اعمال فشارهای مختلف سرانجام توانستند آخوند غفار را آزاد کنند اماسرنوشت سایر اعضای دستگیر شده‌این شبکه مشخص نیست در همین رابطه رسانه‌های حکومت آخوندی هم با درج خبر کوتاهی از موضوع، بدون اسم و با عنوان، «محمدرضا ـ غ» به آزاد شدن این آخوندجاسوس اشاره کردند.