728 x 90

دانشجویان دانشگاه آزاد دزفول با مأموران حراست این دانشگاه درگیر شدند

تجمع اعتراضی دانشجویان - آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان - آرشیو
دانشجویان دانشگاه آزاد دزفول روز گذشته در محوطه دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده و با مأموران حراست درگیر شدند. آنها در اعتراض به اقدامهای سرکوبگرانه حراست دانشگاه، وضعیت خوابگاه دانشجویی و وضعیت غذای دانشجویی اقدام به تحصن کردند. دانشجویان معترض بعداز ورود به ساختمان اداری دانشگاه با مأموران حراست که قصد پراکنده کردن آنها را داشتند، درگیر شدند. به دنبال اقدامهای سرکوبگرانه مزدوران حراست، دانشجویان اعتراض خود را در مقابل درب ورودی دانشگاه آزاد دزفول و در کنار جاده اصلی اندیمشک - دزفول ادامه دادند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3175860b-5661-4c28-b8c3-6a23b996a0fc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات