728 x 90

درگیری جوانان شاهین شهر اصفهان، با ماموران نیروی انتظامی رژیم

درگیری با نیروی سرکوبگر انتظامی - آرشیو
درگیری با نیروی سرکوبگر انتظامی - آرشیو
تعدادی از جوانان شاهین شهر اصفهان با ماموران نیروی انتظامی رژیم در این شهر درگیر شدند که این درگیری به زد و خورد و تخریب خودرو نیروی انتظامی انجامید. بنا‌به گزارشات دریافتی روزدوشنبه وقتی یک واحد گشت نیروی سرکوبگر انتظامی از تعدادی جوان که در خیابان فردوسی شاهین شهر ایستاده بودند خواست پراکنده شوند، با اعتراض جوانان مواجه شد که در همین حال یکی از ماموران پس از پیاده شدن از خودرو یکی از نوجوانان را به‌دلیل بی اعتنایی به زورگویی ماموران، به طرز وحشیانه‌ای کتک زد. این عمل با خشم مردم حاضر در صحنه که زنان و دختران هم در میان آنها حضور داشتند، مواجه شد. در واکنش نسبت به وحشیگری نیروی انتظامی، تعداد زیادی از مردم ابتدا با پرتاب سنگ و سپس با حمله به مامورین انتظامی رژیم و تخریب خودرو آنان نفرت خود را از رژیم آخوندی نشان دادند. ماموران انتظامی رژیم هراسان از خشم مردم در خواست نیروی کمکی کردند. پس از آن، به گفته یکی از مغازه‌داران محلی، تا ساعتها پس از این درگیری، تعداد زیادی مأمور لباس شخصی با حضور در محل، به بازرسی قدم به قدم محل درگیری پرداختند و به موضوع گم شدن سلاح یکی از مزدوران نیروی انتظامی در این درگیری اشاره می‌کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/60b3c110-9c03-4ed4-bf3d-0a383975d6e2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات