728 x 90

یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر، به مغازه‌داران همدان

تعطیلی بازار
تعطیلی بازار
بنا‌به گزارشهای دریافتی رژیم آخوندی، بیش از 80مغازه لباس فروشی را در همدان پلمپ کرد و عده‌یی از مغازه داران معترض را دستگیر نمود. . روز یکشنبه 5آبان نیروهای سرکوبگر رژیم که مشغول پلمپ کردن مغازه‌های لباس فروشی در همدان بودند، با اعتراض مغازه داران روبرو شدند. آنان به طروز وحشیانه‌یی به معترضان یورش بردند و پس از ضرب و شتم، عده‌یی از را دستگیر و روانه زندان کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1255c693-41cc-457b-b130-cce2b45f1c16"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات