728 x 90

اعتصاب کارگران شرکت ”شایان کوشا“ ، در جاده قدیم کرج

تظاهرات کارگران - آرشیو
تظاهرات کارگران - آرشیو
کار گران شرکت ”شایان کوشا“، سازنده قطعات خودرو، واقع در کیلومتر 22 جاده قدیم کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان اعتصاب کردند. این اعتصاب که از روزچهارشنبه شروع شده هم‌چنان ادامه دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/78502a54-b44b-4f8d-a230-8d6c99c2ee94"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات