728 x 90

پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول تجمع اعتراضی برگزار کردند

تجمع پرستاران - آرشیو
تجمع پرستاران - آرشیو
پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول روز پنجشنبه، در مقابل دفتر رئیس بیمارستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. پلاکاردهایی در دست پرستاران معترض بود که روی آنها نوشته شده بود «تبعیض در سیستم بهداشت و درمان تا چه حد؟»، و «ظلم و ستم به رسته‌های درمانی تا به کی؟»، در دزفول هم‌چنین دانشجویان دانشگاه آزاد این شهر روز چهارشنبه 8آبان در مقابل دانشگاه برق تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به بی‌حرمتی یک استاد دانشگاه به یکی از دختران دانشجو، اقدام به این حرکت اعتراضی کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/91264287-1841-4cb8-92a4-89d46cc030b7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات