728 x 90

تایمز مالی: فضای بازار با مغازه‌های بسته یادآور روزهای انقلاب سال1979 بود

تعطیلی بازارها در تهران
تعطیلی بازارها در تهران
تایمز مالی چاپ انگلستان نوشت: اعتصاب بازاریان شهرهای بزرگ ایران، نخستین اعتراض از نوع خود علیه رژیم ملاها بود. فضای بازار با مغازه های بسته یادآور روزهای انقلاب سال1979 بود. یکی از بازاریان که معتقد است اعتصاب باید ادامه داشته باشد گفت هیچ چیزی به اندازه سقوط دولت احمدی نژاد ما را خوشحال نمی کند. بسیاری از تحلیلگران می گویند بازاری ها امروز بسیار بیشتر از زمان قبل از انقلاب از رژیم حاکم ناامید شده اند. تایمز مالی افزود: یکی از عوامل نارضایتی بازاریان این است که بسیاری از مراکز اقتصادی در دست بخش سپاه پاسداران و ارگانهای اطلاعاتی رژیم ایران است که عرصه را بر بازاریان تنگ کرده اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ec152859-2de1-4364-98d8-24d75a007476"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات