728 x 90

دستفروشان دزفول تجمع اعتراضی بر گزار کردند

تجمع اعتراض در دزفول - آرشیو
تجمع اعتراض در دزفول - آرشیو
دستفروشان محروم دزفول روز یکشنبه در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند و خواهان باز پس گرفتن اجناس به غارت رفته خود توسط مأموران رژیم آخوندی شدند. دستفروشان خشمگین دزفول فریاد می زدند ما خواهان کارآبرومند هستیم ،چرا به ما اجازه کسب کار و روزی حلال را نمی‌دهید. بنا به گزارشهای دریافتی در پی این حرکت اعتراضی شهرداری دزفول همه دستفروشان را جریمه نقدی کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7ee6ab82-5be6-4899-86ea-7a229137b6b7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات