728 x 90

تجمع اعتراضی صدهاتن از بازاریان اصفهان، در برابر اداره اقتصاد و دارایی این شهر

استان اصفهان
استان اصفهان
امروز صدهاتن از بازاریان اصفهان در ادامه اعتصاب سراسری خود، در مقابل اداره اقتصاد و دارایی این شهر تجمع کردند و خواستار لغو تصمیم رژیم آخوندی در مورد افزایش مالیتها شدند. براساس گزارش دریافتی در ساعات اولیه تجمع شمار تجمع کنندگان به بیش از 600نفر می رسید. اعتصاب اصفهان از روز شنبه با بسته شدن بازار طلافروشان آغاز شد و با بسته شدن بازارهای اصفهان ، مسجدجامع ، لوازم خانگی مشیر و بازارهای خیابان حافظ سراسر شهر را فراگرفت. اعتصابیون گفتند: افزایش مالیتها باعث رکود در فروش و کاهش میزان خرید می شود. نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی با جلوگیری از تردد خودروها به خیابان سپاه سعی در آرام نگه داشتن تجمع دارند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c8e2521a-f532-4d67-836c-40175dbd6509"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات