728 x 90

دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در مقابل اداره رفاه این شهر تحصن کردند

دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان
دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان
این تحصن در اعتراض به نبود خوابگاه صورت گرفت. والدین دانشجویان نیز در حالی که فیشهای پرداخت شده بانکی را در دست داشتند، فرزندان متحصن خود را همراهی می کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c1c6d7ac-9b10-4191-a49c-40bcdf2a7c44"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات