728 x 90

درگیری بین مردم سنندج و ماموران سرکوبگر انتظامی رژیم

درگیری مردم با نیروی انتظامی - آرشیو
درگیری مردم با نیروی انتظامی - آرشیو
مردم سنندج در محل ترمینال مسافربری این شهر با ماموران سرکوبگر انتظامی رژیم درگیر شدند. ماموران لباس شخصی رژیم با حمله به قهو ه خانه و فروشگاههای توزیع مواد خوراکی، دهها نفر از مسافران در این تر مینال را به اتهام روزه خواری، مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند. تعدادی از افراد دستگیر شده که همه جزو مسافرین بودند، در بازدداشت بسر میبرند و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست. این مسئله با خشم و اعتراض مردم و مغازه داران محل روبرو گردید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/552177c7-fff0-4536-a8f0-b749de52e411"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات