728 x 90

حمله مردم خشمـگین به اداره کل محیط زیست رژیم در تهران

درگیری مردم با نیروی انتظامی - آرشیو
درگیری مردم با نیروی انتظامی - آرشیو
امروز مردم خشمگین به اداره کل محیط زیست رژیم در پارک ملی سرخه حصار حمله کردند و خسارات فراوانی به آن وارد آوردند. معترضان که عضو تعاونی مسکن زیتون و بیش از 300نفر بودند، در اعتراض به غصب زمینهایشان دست به این حرکت اعتراضی زدند. آنها با سر دادن شعارهایی علیه کارگزاران غارتگر رژیم آخوندی تعدادی از درها و شیشه‌های این اداره را شکستند و مأموران رژیم را به شدت گوشمالی دادند. براساس گزارشهای منتشر شده مردم خشمگین در حالی که علیه صدوق، گرداننده این اداره شعار می دادند خود را به اتاق وی رساندند و با شکستن درب، به او حمله کردند. در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی، مأموران سرکوبگر انتظامی خود را به محل رسانده و به تهدید معترضان پرداختند. پاسدار ساجدی‌نیا، جانشین سرکرده انتظامی تهران بزرگ ضمن اعتراف به این حرکت اعتراضی و سرکوب آن توسط مأموران رژیم گفت: عوامل درگیری در اداره کل محیط زیست استان تهران با حضور ماموران نیروی انتظامی تخلیه شده و درگیری به پایان رسیده است. وی اذعان کرد بر اثر این درگیری مدیر کل اداره محیط زیست استان تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/53557fe4-9a9c-4301-89e1-ed2dcd301435"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات