728 x 90

السیاسه: فعالیت جوخه‌های مرگ رژیم ایران در عراق

شبه نظامی- بغداد
شبه نظامی- بغداد
روزنامه کویتی السیاسه، نسبت به فعالیت جوخه‌های مرگ هسته های تروریستی رژیم ایران در عراق هشدار داد: روند وقایع و فرصت تاریخی فراهم شده در عراق، این کشور را به یک میدان استراتژیک برای رژیم ایران تبدیل کرده تا ایادی آن با آزادی و دست باز و با سوء استفاده از فضای آشوب و هرج ومرج در عراق، به سمپاشی در جامعه عراق بپردازد. داود بصری، نویسنده مقاله مندرج در روزنامه کویتی السیاسه نوشت: سخن از وجود چندین پادگان ایرانی برای آموزش جوخه های مرگ و ترور در عراق نیست زیرا همه می دانند که امروز دیگر این اردوگاههای آموزشی در داخل ایران قرار دارند و ایران مدتها است که مملو از انواع مختلف اردوگاههای اموزشی برای نیروهای مذهبی وابسته به خود می باشد. اکنون همگان از فعالیتهای فرهنگی وتبلیغی رژیم ایران و تبلیغاتش در چارچوب صدور انقلاب وتلاش شبانه روزی اش برای متزلزل کردن کشورهای خلیج فارس آگاهند. فعالیتهایی که از طریق تشکیل هسته های مخفی، با پوشش نیروهای کار در کشورهای منطقه و زیر پوشش هیئتهای دیپلوماتیک و برخی مراکز مذهبی صورت می گیرد. این مسائل را ارگانهای امنیتی کشورهای منطقه می دانند ولی آنچه که نمی دانند، تعداد هسته های مخفی مخفی است که منتظر رژیم ایران می باشند. رژیم ایران امروز دیگر هیچ چیزی را پنهان نمی کند بطوریکه تهدیدهای فرمانده سپاه پاسداران علیه کشورهای منطقه همچنین اعمال تجاوزگرانه سلیمانی فرمانده سپاه قدس بطور علنی و نه پنهان صورت می گیرد و تهدیدات به بستن تنگه هرمز و تخریب اقتصادی منطقه از امور روزانه و عادی شده است. اصرار رژیم ایران بر افزایش تشنج و نپذیرفتن بسته های مشوق غرب برای دست برداشتن از جنون هسته ای، تنها بیان کننده یک سیاست انتحاری است که ریشه در ایدئولوژی این رژیم دارد.