728 x 90

اعدام دو جوان در سرخس و ابهر

اعدام جوانان
اعدام جوانان
رژیم ضدبشری آخوندی دو زندانی جوان را در زندان سرخس و ابهر به دار آویخت. یکی از این دو زندانی اسدالله نام دارد و 20 ساله می باشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات