728 x 90

درگیری مردم شاهین شهر اصفهان با نیروهای یگان ویژه ضدشورش

--
--
مردم شاهین شهر اصفهان در اعتراض به قطعی مکرر برق تظاهرات کردند و با نیروهای یگان ویژه ضدشورش درگیر شدند. .بنا به گزارش های دریافتی تجمع کنندگان در حالی که پلاکاردهایی با خود حمل می کردند، از خیابان فرودسی، مرکز تجاری شهر به سمت فرمانداری رژیم راهپیمایی کردند. در مسیر راهپیمایی نیروهای یکان ضد شورش معترضان را به طرز وحشیانه‌‌یی مورد حمله قرار دادند. آنان برای سرکوبی تظاهرکنندگان از گاز اشک آور استفاده کردند. در جریان این یورش وحشیانه تعدادی از تظاهرکنندگان مجروح شدند و 30نفر نیز دستگیر گردیدند.