728 x 90

درج و انعکاس سفر خانم مریم رجوی در رسانه‌های بین‌المللی

سفر رئیس جمهور مقاومت ایران به ایتالیا
سفر رئیس جمهور مقاومت ایران به ایتالیا
سایت پاپ بندیکت شانزدهم گزارشی از حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مجلس ایتالیا درج کرد و با لینک فیلم استقبال از خانم رجوی هنگام ورود به ایتالیا نوشت: مریم رجوی، یک مخالف برجسته ایرانی روز چهارشنبه اعلام کرد: جامعه بین المللی اگر میخواهد اقدامی در مقابل برنامه هسته‌یی رژیم ایران صورت دهد، باید از جنبش مقاومت مردم ایـران حمایت کند. سایت پاپ بندیکت شانزدهم افزود: مریم رجوی، که به عنوان رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران شناخته می شود، این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان ایتالیا عنوان نمود. روزنامه ایتالیایی ای پولیس طی مقاله‌یی به قلم آلدو فوربیچه باعنوان «زن آهنین و راه حل مشهور سوم » درباره حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در رم نوشت: «مریم رجوی مبارز و پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران که در رم بسر می‌برد، با حمایت و توجه بسیار از جانب نمایندگان پارلمان از تمامی گرایشات، از راست تا چپ مورد استقبال قرار گرفت. در کنفراس مطبوعاتی و در سمیناری که در مورد ایران و وضعیت کنونی اش برگزار شد، حتی پارلمانترهای اروپایی، روشنفکران، اقتصاد دانان و صاحبان سرمایه نیز شرکت داشتند. راستی این همه توجه به پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران برای چیست؟ خانم رجوی با تواضع بسیار ظاهر می شود اما بسیار مصمم است و ایده های روشنی دارد. امری که باعث میشود بسیار مورد توجه قرار گیرد . وی زنی است که نقشی چنین مهم آن هم در جامعه اسلامی بازی می کند. همان جایی که زنان هنوز سنگساز می شوند روزنامه ایتالیایی ای پولیس افزود: مریم رجوی به‌خاطر اعتقادات مذهبی اش هرگز با مردان دست نمی دهد، اما همیشه خندان است و در قضاوت های سیاسی، بطور خاص زمانی که از رژیم ملایان صحبت می کند بسیار قوی و مؤثر حرف می زند، بسیار قوی علیه رژیمی که به هر خشونتی برای سرکوب مخالفینش در داخل و خارج ایران متوسل می شود. مریم رجوی در رم از قربانیان رژیم ایران یاد کرد. برنامه مرگبار هسته ای خامنه ای و رئیس جمهورش احمدی نژاد، ریسک یک جنگ خونین را در پی دارد. بانوی آهنین ایران مبالغه نمی کند. خانم مریم رجوی به ایتالیا آمده است تا در مورد صلح، دموکراسی و احترام به حقوق بشر صحبت کند. خانم رجوی از اروپا خواسته است تا از راه حل سوم حمایت کنند، که این به معنی حمایت از مبارزه صلح آمیز از مقاومت ایران می باشد. روزنامه ایتالیایی لیبراسیونه نوشت: در دیدار خانم مریم رجوی از رم 320 تن از نمایندگان پارلمان از گروه های مختلف سیاسی از اتحادیه اروپا خواستند نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی حذف کند. در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان ایتالیا در حضور اعضای پارلمان های ایتالیا و انگلیس خانم مریم رجوی گفت: ایتالیا می تواند نقش منحصر به فردی در اروپا در مقابل دولت مذهبی حاکم بر ایران بازی کند. پرزیدنت شورای ملی مقاومت افزود: مماشات با رژیم تهران در زمینه فعالیتهای هسته یی غیر قابل قبول است و به آخوندها برای تکمیل پروژه اتمی کمک می کند.تنها راهی که در دسترس جامعه بین المللی است، حمایت از مقاومت ایران می باشد . خانم رجوی گفت: «رژیم ایران یک رژیم دیکتاتوری است که به دلیل ضعف بنیادی اگر گامی به عقب بردارد از هم می پاشد. پرزیدنت شورای ملی مقاومت تکرار کرد مخالفت با رژیم تهران « به این معنی نیست که باید جنگ یا مماشات کرد.» ، تغییر در ایران تنها از طریق مردم و مقاومت ایران صورت می گیرد. به همین دلیل لازم است از مقاومت ایران حمایت شود. روزنامه کویتی السیاسه نوشت: ایتالیا از رجوی استقبال می کند و خواستار حذف برچسب تروریسم از مجاهدین خلق می شود. 320 نماینده که اکثریت پارلمان ایتالیا را تشکیل می دهند خواستار لغو بلادرنگ برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران شدند. نمایندگان ایتالیا بر حمایت احزاب مختلف و افکارعمومی این کشور از مقاومت ایران و محکومیت سیاست مماشات تأکید کردند. آنها ابراز امیدواری کردند که سفرخانم رجوی به ایتالیا، آغاز پایان سیاست مماشات دربرابر استبداد مذهبی حاکم برایران و سرآغاز سیاستی جدید درحمایت ازآرمان های آزادیخواهانه مردم ایران باشد.