728 x 90

تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان شهرداری فسا

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا
کارکنان شهرداری فسا روز 4 خرداد 96،در اعتراض به پرداخت نشدن ماهها حقوق به همراه خانواده‌هایشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنا‌ به گزارشهای منتشر شده بعضی از کارگران 15ماه است حقوق به آنها داده نشده است.

یکی از کارکنان خشمگین گفت امروز باید این حق را به ما بدهند و گرنه خون به پا خواهد شد. یکی دیگر از کارگران گفت پول برای درمان فرزندم ندارم و برای دادن هزینه‌های درمان فرزندمان باید از این و آن قرض می‌کردیم. او حال کودک مریض مرا که پول درمانش را نداشتم می‌فهمد، این موارد برای باصری اهمیت نداشت رسانه‌ها باید درد مردم را منعکس کنند و از مردم می‌خواهیم که ما را حمایت کنند.

کارگران شعار می‌دادند: ”باصری حیا کن، شهرداری را رها کن”

باصری شهردار سابق این شهر است که گفته می‌شود قرار است مجدداً بازگردد. کوروش باصری دی ماه سال گذشته به‌دلیل فساد مالی در شهرداری؛ توسط اعضای شورای شهر برکنار شده بود.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a94a55f7-a19d-4c79-a31f-0e748da06f4c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات