728 x 90

اعتراف به گوشه کوچکی از غارت اموال مردم در رژیم آخوندی

غارت و چپاول در رژیم آخوندی
غارت و چپاول در رژیم آخوندی
روزنامه حکومتی سرمایه، به گوشه کوچکی از غارت اموال مردم توسط سران سه قوه رژیم اعتراف کرد و نوشت: هر سال بین 50 تا 100 میلیارد تومان به عنوان، «بودجه در اختیار»، به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه تعلق می‌گیرد که بنا به صلاحدید می‌توانند در هر جایی که لازم بدانند، هزینه کنند. با احتساب 50 میلیارد تومان در سه سال گذشته احمدی‌نژاد بیش از 150 میلیارد تومان به عنوان «تنه خواه» دریافت کرده که خارج از شمول محاسبات و تفریغ بودجه است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/96d73d23-54cd-4341-8df5-a629505db8b7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات