728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ارم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اعتراض دانشجویان - آرشیو
اعتراض دانشجویان - آرشیو
دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ارم دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان دستور العمل کارگزاران رژیم در مورد بستن در خوابگاه بعد از ساعت 10 شب را توهینی بزرگ به خود تلقی کرده و خواستار لغو هر چه سریع تر این دستور العمل شدند. دانشجویان تهدید کردند در صورت برآورده نشدن این خواسته تجمع را به محوطه خوابگاه خواهند کشاند. این تجمع که روز پنجشنبه برگزار شد، تا ساعت یک بامداد روز جمعه ادامه داشت. خاطرنشان می شود دانشجویان پسر خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز روز یکشنبه گذشته در اعتراض به برخوردهای توهین آمیز حراست، تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار عذرخواهی معاونت دانشجویی شدند.