728 x 90

وحشت سردمداران رژیم، از لغو برچسب تروریستی سازمان مجاهدین در انگلستان

مجلس انگلستان
مجلس انگلستان
پاسدار احمدی نژاد پس از یک هفته سکوت سرانجام نسبت به خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی انگلستان ابراز وحشت کرد و گفت: «گروه های تروریستی خیال نکنند با حمایت یک پارلمان یا دولت می‌توانند چهره خود را احیاء کنند». همچنین آه و فغان وحشت آلود به‌خاطر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی از همه‌جای رژیم هم‌چنان به گوش می‌رسد. تلویزیون رژیم گزارش داد: « مجلس هشتم همچنین در واکنش به اقدامات خصمانه انگلیس امروز بسته اعتراضی مجلس را به سفیر این کشور در ایران تحویل داد». تلویزیون آخوندی به نقل از بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع افزود: «در فراخوانی آقای سفیر و اعتراض جدی به ایشان و محکوم نمودن اقدام در مورد سازمان منافقین و خارج کردن نام آنها، و همچنین بقیه اقداماتی که ذکر شد، البته طبق معمول آقای سفیر گفتند بسیاری از این مسایل را به سرعت به لندن منعکس می‌کنند». این ضجه‌های دردآلود از مطبوعات حکومتی نیز هم‌چنان به گوش می‌رسد. روزنامه جمهوری متعلق به ولی فقیه ارتجاع روز گذشته نوشت: «با اعلام حذف نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروه های تروریستی انگلیس دولت لندن هم رسما به جمع حامیان علنی از تروریسم پیوسته است .سخنگوی وزارت کشور انگلیس رسما اعلام کرده این وزارتخانه نام منافقین را از فهرست گروه های ممنوعه خارج ساخته است .افشای ماهیت واقعی آمریکا و انگلیس در پشت نقاب مبارزه با تروریسم باقیمانده اعتبار و آبروی این دو مرکز در جهان را نیز برباد داده و باعث شده است آنها با وقاحت کامل حمایت از منافقین تروریست را رسمیت بخشند. آنها از افشای جنایات مشترک خود نیز شرم نمی‌کنند. این چهره بدون نقاب رژیم های شرور آمریکا و انگلیس است».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/929c10d1-7692-4a07-bf2b-8847a6a2625a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات