728 x 90

اعدام دو زندانی در زندان ساری و صدور حکم اعدام سه جوان در تهران

صحنه های اعدام
صحنه های اعدام
رژیم ضدبشری آخوندی 2 زندانی را در ساری به دار آویخت و حکم اعدام سه جوان را در تهران صادر نمود. این دو زندانی بنام های ح-ه و ر- ش معرفی شدند . دستگاه قضایی آخوندها اتهام این دو زندانی را محاربه عنوان کرده است. سه جوانی که حکم اعدام آنها در تهران صادر شده، کمال، حسین و قاسم نام دارند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7121fcb6-3bfd-4421-9e20-db20c10ef323"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات