728 x 90

16 آذر، یک هفته اعتراض و تظاهرات فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان و جوانان آزادیخواه

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

درآستانه روز دانشجو-شانزدهم آذر- سازمان مجاهدین خلق ایران طی فراخوانی، دانشجویان دانشگاه ها و جوانان آزادیخواه ایران در سراسر کشور را به یک هفته اعتراض و تظاهرات ضدحکومتی از 13 تا 20 آذر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور- زنده باد آزادی فراخواند.
فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران برای گرامیداشت 16 آذر, روز دانشجو به این قرار است:
به پاخیزیم و باشعار مرگ بردیکتاتور دانشگاه را به عرصه پیکار خجسته آزادی تبدیل کنیم
دانشجویان مجاهد و مبارز,
هموطنان و جوانان آگاه و دلیر!
در آستانه 16 آذر, روز دانشجو, سازمان مجاهدین خلق ایران با درود به تمامی دانشجویان مجاهد و مبارزی که در 29 سال گذشته با نثار جان و با مقاومت در برابر شکنجه و زندان, آزادی مردم ایران را فریاد کردند, دانشجویان دانشگاه ها و جوانان آزادیخواه و میهن پرست در سراسر کشور را به یک هفته اعتراض و تظاهرات ضدحکومتی از 13 تا 20 آذر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور-زنده باد آزادی و آزادی, آزادی حق مسلم ما است فرا می خواند.
54 سال است که هر سال و در بدترین و سخت ترین روزهای سلطه سرکوب دو نظام دیکتاتوری شاه و شیخ, فریاد آن سه شهید به خون خفته در روز 16 آذر بلندتر و رساتر از هر زمان به گوش می رسد. 16آذر مرزی است سرخ فام برآمده از پیکر به خون نشسته دانشجو با تمامیت نظام های استبدادی حاکم. این حصار شرف و هویت این سنگر آگاهی و آزادی است در برابر رژیمهای آزادی کش و آگاهی ستیز. برای گرامیداشت هرچه باشکوهتر 16 آذر به پا خیزید و همه دانشگاه ها و مراکز آموزشی را به عرصه پیکار خجسته آزادی علیه رژیم آخوندی بدل کنید. رژیم پوسیده آخوندی در حضیض اضمحلال و سرنگونی امروز بیش از هر زمان دیگر از جنبش دانشجویی و اعتلای آن وحشت دارد و با به بند کشیدن دانشجویان آزادیخواه تلاش می کند تا نور آزادیخواهی را در دانشگاه ها خاموش کند. اما...
بیچاره شب پرستان, تیغ به کف, هُلهُله زن با سُلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟ ... وای بر آنها اگر می دانستند که در کمینگاه تاریخ چه خورشیدهایی در شرف انفجار و تولدند. خلق هایی که هر لحظه آگاهتر و هشیارتر می شوند, با اراده یی هرچه صیقل‌زده‌تر... بله بی تردید روزی تمام فضای ظلمت پهنه خورشید گدازان خواهد شد . مسعود رجوی - دانشگاه تهران 10 بهمن 58
آری, اگر استبداد هار مذهبی به سرکوب وحشیانه 30ساله تکیه دارد و از هیچ تجاوز و تعرضی به حریم دانشگاه فروگذار نکرده است, در مقابل جنبش دانشجویی متکی به مقاومتی پایدار است که طلایه داران سرفرازش هرگز مشعلهای نبرد را بر زمین نگذاشتند و شرایط هرچه دشوارتر و پیچیده تر شد, بر پایداری و عزم انقلاب و رهایی افزودند. فریاد زدند که دانشجو می میرد ,ذلت نمی پذیرد و درهمبستگی با یاران دربند خود خروشیدندکه دانشجوی زندانی آزاد باید گردد ! در آستانه شانزدهم آذردانشجویان آگاه و آزاده ایران با سه آذر اهورایی و همه دانشجویان شهید تجدید عهد می کنند و در ادامه راه آنان فریاد می زنند که تا آخرین نفس ,کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس ! دانشجویان آگاه و آزاده ایران به پا می خیزند و به مناسبت روز دانشجو دانشگاه را به عرصه پیکار خجسته آزادی و اعتراض به ستم و سرکوب دیکتاتوری آخوندی تبدیل می کنند .به پا می خیزند و خروش مرگ بردیکتاتور و زنده باد آزادی را ازدانشگاه به میان مردم درکوچه و خیابان می برند .


سلام بر خلق, سلام بر آزادی
درود بر رجوی
سازمان مجاهدین خلق ایران
اول آذرماه 1386

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d33deb53-c634-4fe7-85da-082743a3b06c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات