728 x 90

تکرار غیظ و وحشت ولی‌فقیه ارتجاع از مجاهدین و قیام سراسری توسط آخوند احمد خاتمی

آخوند احمد خاتمی
آخوند احمد خاتمی
امام جمعه خامنه‌ای در تهران، آخوند احمد خاتمی در نمایش جمعه به تکرار غیظ و وحشت ولی‌فقیه ارتجاع از مجاهدین و قیام سراسری پرداخت:
دشمنان شما مردم با بازیهای کودکانه می‌خواستند آسیبی به انقلاب برسانند ولی راهپیمایی خودجوش داشتید تکمیلش هم 22بهمن...

فتنه منافقین آدمکش فتنه سال 75فتنه سال 88فتنه دی ماه 96را همه را شما جمع کردید مردم فتنه‌های بعدی رو هم شما جمع کنید و می‌توانید جمع کنید فتنه منافقین رو شما جمع کردید چطوری؟ آمدید خبر دادید یک خانه تیمی نزدیک خانه ما است برید بگیریدشون رفتند گرفتند درب و داغونشون کردند شما همه تون پاسدار این انقلاب از این پس هم این مراقبت با شما هر جا توطئه دیدید هر جا توطئه‌گر دیدید به سرعت به مقامات مسئول به‌عنوان یک واجب خبر بدید...

کینه شون از این انقلاب عمیقه آن به آن در پی توطئه هستند این‌که یک کسی بگه عبور کردند از براندازی نه دشمنان شما مردم یک آن از اندیشه براندازی فروگذار نخواهند کرد باید هوشیار بود...
یک توطئه اینها ایجاد بدبینی ایجاد ناامیدی است این دقیقاً توطئه دشمنه..

دو _ دشمن در پی سو استفاده از ابزار جدید اطلاع‌رسانی است کانال تلگرام، اینستاگرام و استفاده‌های دیگری که در این عرصه هست من...

کارگر کار می‌کنه زحمت می‌کشه سر ماه میگه حقوقم رو بدید واقعاً برای من طلبه رنج آوره دو ماه سه ماه چهار ماه حقوق نگیره خود شما خودتون رو بگذارید جای اینها چه می‌کشه؟ کسانی که مالباخته‌اند بدادشون برسید نگذارید واحدهای تولیدی بعضاً تعطیل بشه نمیگم همه شون...

اغتشاشگران و دیدید اغتشاشگران به برخی از حوزه‌ها حمله کردند به برخی از حوزه‌ها هم بدتر از حمله رژیم شاه به مدرسه فیضیه حمله کردند حوزه علمیه تاکستان چنین وضعی داره این نشان‌دهنده عمق کینه دشمنان از روحانیته.