728 x 90

کارزار اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نه به اعدام در نوزدهمین هفته

اعتصاب زندانیان سیاسی در شماری از زندانها - نه به اعدام
اعتصاب زندانیان سیاسی در شماری از زندانها - نه به اعدام

امروز سه‌شنبه ۱۵ خرداد۱۴۰۳ زندانیان سیاسی در زندانهای قزلحصار، اوین، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی و نقده در نوزدهمین هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، اعتصاب غذا را آغاز کردند

در بیانیه هجدهمین دور کازار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، زندانیان شرکت‌کننده با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری این کارزار بر تشدید اعدام زندانیان عادی تأکید شده است

در تاریخ ۹بهمن ۱۴۰۲جمعی از زندانیان عادی قزلحصار با تشریح شرایط خود، از همه زندانیان در زندانهای سراسر کشور درخواست همراهی و حمایت کردند. این شرایط مرگبار زندانیان عادی، از سوی انبوهی از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف، مورد توجه و حمایت قرار گرفت

زندانیان در بیانیهٔ خود افزوده‌اند: از نظر زندانیان سیاسی کاملاً واضح بود که اعدام زندانیان عادی، وسیله‌یی برای سرکوب و ارعاب همه اقشار جامعه و لاپوشانی اعدامهای سیاسی است؛ لذا بلافاصله استمداد زندانیان توسط زندانیان سیاسی قزلحصار و سپس سایر زندانیان اجابت شد

در بیانیه تأکید شده فیلم چند دقیقه‌یی از انبوه اعدامها که توسط زندانیان عادی سالن هفت واحد یک قزلحصار منتشر شد، شرایط زندانها و اعدامها را به‌شکل عینی‌تر نشان داد

شرکت‌کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه خود تأکید کرده‌اند: به‌رغم هشدارهای متعدد نسبت به اعدام زندانیان اهل سنت متأسفانه قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، انور خضری و خسرو بشارت اعدام شدند و تنها بازمانده این پرونده کامران شیخه که در خطر اجرای حکم اعدام است به دلایل نامعلوم به‌تازگی از زندان قزلحصار به زندان مهاباد منتقل شده‌ است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/365979fb-f756-4795-ac5b-425ab630fa92"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات