728 x 90

نامه افشاگرانه خانواده زندانی سیاسی آتنا دائمی به عاصمه جهانگیر

آتنا دائمی
آتنا دائمی
خانواده زندانی سیاسی آتنا دائمی در نامه‌ای افشاگرانه به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران از ضرب ‌و شتم و انتقال فرزندانشان به زندان قرچک ورامین توسط دژخیمان خامنه‌ای خبر داده‌اند.

در قسمتی از این نامه آمده است ”جان فرزندمان در خطر است. در تاریخ ۵بهمن آتنا دائمی و هم بندش گلرخ ابراهیمی ایرایی با ضرب ‌و شتم شدید به بند قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند.

مدتی است که با طرح شکواییه‌های به ظاهر خصوصی و پرونده‌سازیهای عجیب و غریب، فشار روانی برای آتنا ایجاد کرده‌اند و در ادامه این روند امروز آتنا دائمی و هم بندیش‌ گلرخ ابراهیمی ایرایی را به‌شدت مورد ضرب ‌و شتم قرار داده و به زندان قرچک ورامین منتقل کرده‌اند. وجود شرایط ناامن و شکنجه‌های جسمی و روانی در شرایطی که آتنا برای لغو احکام صادره برای خواهرانش به ناچار اقدام به اعتصاب‌غذای ۵۴روز کرد و در طی اعتصاب‌غذا کیسه صفرای خود را از دست داد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر نیز شرایط جسمی مناسبی ندارد.

ما نگران جان دخترمان هستیم و بدینوسیله از شما می‌خواهیم که برای آزادی آتنا تلاش کنید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e7e75681-14c5-492f-9371-367d8d921e9c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات