728 x 90

رسانه حکومتی: معاون وزیر رفاه گفت دو میلیون گرسنه در کشور داریم

فقر در ایران
فقر در ایران
یک رسانه باند روحانی، ضمن ابراز وحشت از پیامدهای فساد حکومتی و شرایط وخیم معیشتی مردم نوشت:‌
معاون وزیر رفاه گفت دو میلیون گرسنه در کشور داریم و هفتصد-هشتصد هزار خانواری هم هستند که درآمد ماهانه‌شان حول‌وحوش هفتصد–هشتصد هزار تومان است. اطراف بیرجند و تویسرکان مردم برای گرسنه نماندن می‌روند کمیته امداد و سازمان اوقاف کوپن نان می‌گیرند تا بتوانند نان مجانی از نانوایی بگیرند.

رسانه حکومتی اعتماد 4بهمن 96 با نگراتی از این‌که رژیم آخوندی نیز به سرنوشت رژیم شاه دچار شود افزود: واقعاً ریشه این دردها کجاست؟ مگر نه آن که طغیان توده‌ها، دژ طاغوت را در هم شکست تا زندگی‌شان منقلب شود؟.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a1a90545-d4df-4f71-852c-e2e8f2fc5ab6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات