728 x 90

هنری کسینجر، جورج شولتز و ریچارد آرمیتاژ در جلسه استماع سنا خواستار مقابله با خطر رژیم ایران شدند

جلسه استماع سنا
جلسه استماع سنا
کمیته نیروهای مسلح سنا روز پنجشنبه پنجم بهمن در جلسه استماع، چالشهای جهانی و استراتژی امنیت ملی آمریکا را مورد بررسی قرارد داد. در این جلسه هنری کسینجر، جورج شولتز از وزرای پیشین خارجه آمریکا و ریچارد آرمیتاژ معاون پیشین وزارت‌خارجه حضور داشتند.

هنری کسینجر وزیر خارجه دولت نیکسون در این جلسه استماع رژیم ایران را اصلی‌ترین چالش منطقه دانست و گفت: رژیم ایران را باید مانند شوروی سابق محدود کرد تا اگر از این محدودیت خروج کرد، با آن بتوان برخورد کرد.
وی افزود:‌ نیروهای رژیم ایران به‌دنبال افزایش نفود خود در منطقه هستند.

هنری کسینجر تأکید کرد: اول باید توسعه‌طلبی رژیم ایران محدود شود و بعد از آن باید مانع دسترسی این رژیم به سلاح هسته‌یی شد.

در این جلسه جورج شولتز که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ در دولت ریگان وزیر خارجه بود به رژیم ایران اشاره کرد و گفت مهمترین نگرانی جهان امروز برای دسترسی رژیمهای دیکتاتوری به سلاح اتمی است. رژیم ایران به‌راحتی به مسیر دستیابی سلاح اتمی رسید و این ترسناک است.

ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر خارجه در زمان دولت جورج بوش نیز در این جلسه استماع به تهدیدهای مقابل ایالات متحده پرداخت و گفت: چین و روسیه توانایی تهدید ما را دارند اما میلی به این کار ندارند. در مقابل، رژیم ایران و کره شمالی توان تهدید ما را ندارند اما مایلند که ما را تهدید کنند.