728 x 90

آسوشیتدپرس:‌ مریم رجوی گفت سرمایه بزرگ ما برای پیشرفت قیام، وجود یک آلترناتیو دموکراتیک است

خبرگزاری آسوشیتدپرس - انتشار دهها تصویر از دیدار رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و نیوت گینگریچ
خبرگزاری آسوشیتدپرس - انتشار دهها تصویر از دیدار رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و نیوت گینگریچ
خبرگزاری آسوشیتدپرس دهها تصویر از دیدار رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و نیوت گینگریچ مخابره کرد. در زیر این تصاویر از جمله نوشته شده است: مریم رجوی و نیوت گینگریج در یک کنفرانس در دفتر شورای ملی مقاومت در اور سوراواز در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران برای تغییر رژیم صحبت کردند. نیویت گینگریچ، سخنگوی سابق مجلس نمایندگان آمریکا گفت با هر اعتراض، شما خواهید دید که مردم بیشتری باور می‌کنند که دیکتاتوری پایدار نخواهد بود. مریم رجوی، گفت سرمایه بزرگ ما برای پیشرفت قیام، وجود یک آلترناتیو دموکراتیکی است که نماینده مردم ایرانی است که آرزوی به‌دست آوردن آزادی هستند.