728 x 90

موج دستگیریهای خودسرانه در سراسر ایران و فراخوان برای آزادی فوری دستگیر شدگان

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
نیروهای سرکوبگر در گلپایگان با حمله به خانواده نیکبخت سه برادر به نامهای محمد، فضل‌الله و هادی نیکبخت را دستگیر و به محل نا‌معلومی منتقل کردند. علاوه بر این حداقل شش تن دیگر از جوانان گلپایگان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

همزمان دهها تن از بازداشت‌شدگان روزهای اخیر در شهرهای اسدآباد و تویسرکان به زندان مرکزی همدان منتقل شدند. قضاییه آخوندی آنها را به «محاربه» و «فساد فی الارض» متهم کرده است.

در یک تحول دیگر در روز یکشنبه اول بهمن، نیروی سرکوبگر انتظامی در تعرض به مردمی که به‌خاطر چپاول و غارت اموالشان توسط ارگانهای حکومتی با شعار «سفره ما خالیه؛ ظلم و ستم کافیه» در تهران دست به اعتراض زده بودند، یکی از معترضان را بازداشت کرد. یک سرکرده نیروی انتظامی به نام سرهنگ پاشاکی زن شجاعی را که به حمایت از فرد بازداشت شده پرداخت با خودرو زیر گرفت. وی با اعتراض تظاهرکنندگان ناگزیر به فرار از صحنه شد.

دستگیریهای گسترده و جمعی در ایران در حالی است که خبر شهادت زندانیان تحت شکنجه یکی پس از دیگری به‌گوش می‌رسد. سرکردگان فاشیسم دینی با وقاحت تمام دلیل این قتلهای جنایتکارانه را خودکشی زندانیان یا تزریق مواد مخدر و یا نرسیدن مواد مخدر عنوان می‌کنند. دستگیریهای خودسرانه و جمعی و قتل زندانیان زیر شکنجه بدون تردید جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و دخالت جامعه جهانی را الزامی ساخته است.

از این‌رو مقاومت ایران، دبیرکل، شورای امنیت ملل متحد، کشورهای عضو و هم‌چنین کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد و دیگر ارگانهای ذیربط بین‌المللی را به اقدام فوری، برای آزادی بلادرنگ دستگیر ‌شدگان قیام سراسری مردم ایران و تعیین‌تکلیف مفقودان فرامی‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲بهمن ۱۳۹۶ (۲۲ژانویه ۲۰۱۸)
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a0dfdf8c-24d7-451f-8d5f-56e8f81bd6fa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات