728 x 90

پارلمان انگلستان: ثبت قطعنامه حمایت از قیام تاریخی مردم ایران

اعضای پارلمان انگلستان
اعضای پارلمان انگلستان
پارلمان انگلستان به شجاعت هزاران ایرانی که علیه رژیم مذهبی‌خامنه‌ای به خیابانها آمده‌اند درود می‌فرستد و از حقوق شهروندان ایران برای اعتراض حمایت می‌کند
پارلمان انگلستان تمام اعمال خشونت‌آمیز و سرکوبگرانهٴ سپاه پاسداران علیه معترضان را محکوم می‌کند و دولت انگلستان را فرامی‌خواند که سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های ممنوعه قرار دهد.

باب بلکمن ارائه‌دهندهٴ قطعنامه 746:
من از فراخوان مریم رجوی حمایت می‌کنم که از سازمان ملل و دولتهای غربی می‌خواهد
رژیم را به‌خاطر نقض مستمر حقوق‌بشر شامل قتل‌عام 1988و کشتار در قیام کنونی تحت تحریم قرار بدهند

 

نمایندگان پارلمان انگلستان از احزاب مختلف این کشور، قطعنامه 746را در حمایت از قیام تاریخی مردم ایران و در محکومیت اقدامات سرکوبگرانهٴ رژیم آخوندی و سپاه پاسداران به ثبت رساندند.

این قطعنامه تحت عنوان «اعتراضات ضد رژیم در ایران» توسط باب بلکمن نمایندهٴ پارلمان از حزب محافظه‌کار ارائه شده و حامیان آن عبارتند از:
سر دیوید ایمس رئیس مشترک کمیتهٴ بریتانیایی برای آزادی ایران
جیم شانون از سخنگویان حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند و نمایندهٴ پارلمان انگلستان
سر پیتر باتوملی از حزب محافظه‌کار
جیم کانینگهام از حزب کارگر
مارتین دی از حزب ملی اسکاتلند
ماری گلیندون از حزب کارگر
گوردون هندرسون از حزب محافظه‌کار
لیدی هرمون نمایندهٴ مستقل پارلمان انگلستان
کریس لا از سخنگویان حزب ملی اسکاتلند
جاناتان لرد از حزب محافظه‌کار

باب بلکمن ارائه‌دهندهٴ اصلی قطعنامه حمایت از قیام مردم ایران در پارلمان انگلستان در این رابطه، گفت: من سرکوب مردم قیام‌کننده را که خواهان تغییر در ایران هستند قویاً محکوم می‌کنم و از دولت انگلستان مصرانه می‌خواهم که در این محکومیت من‌را همراهی کند. هزاران نفر در این تظاهرات دستگیر شدند و حداقل 40نفر از شروع این تظاهرات در روز 28دسامبر، کشته شدند. مقامات رژیم (می‌گویند)، اکثریت بزرگی از دستگیر ‌شدگان زیر 25سال سن دارند وی درباره تهدیدات سران رژیم علیه قیام‌کنندگان، گفت: «این یادآور قتل‌عام سال 1988 است که طی آن 30000تن از زندانیان سیاسی، شامل اعضا ء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به‌قتل رسیدند. جامعه بین‌المللی باید برای حفاظت از این تظاهرکنندگان اقدام کند. من از فراخوان رئیس‌جمهور (برگزیده) شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی، حمایت می‌کنم، که از سازمان ملل و دولتهای غربی می‌خواهد، رژیم را به‌خاطر نقض مستمر حقوق‌بشر، شامل قتل‌عام 1988 و کشتاردر دوران قیام کنونی تحت تحریم قرار بدهند و این‌که شورای امنیت سازمان ملل برای اقدامات بین‌المللی به‌منظور توقف این خشونتها دست به اقدام بزند».

قطعنامه پارلمانی شمارهٴ ۷۴۶:
اعتراضات ضد رژیم در ایران
پارلمان (انگلستان) از حقوق شهروندان ایران برای اعتراض حمایت می‌کند و به شجاعت هزاران ایرانی که به خیابانها آمدند تا علیه رژیم مذهبی‌خامنه‌ای اعتراض کنند درود می‌فرستد، این پارلمان هم‌چنین احساسات قوی تظاهرکنندگان علیه سیاستهای رژیم در حمایت از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن در منطقه را مورد حمایت قرار می‌دهد. پارلمان هم‌چنین نگران گزارشاتی درباره دستگیری (هزاران) از مردم شامل دانشجویان، به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای سرکوب تظاهرات ضدحکومتی است.

این پارلمان، عمیق‌ترین همدردی خود را با خانواده‌های همهٴ کسانی ابراز می‌کند که در این تظاهرات کشته شده‌اند و حکومت ایران را به برقراری مجدد حق پایه‌یی شهروندان برای دسترسی به اینترنت فرامی‌خواند.

این پارلمان تمام اعمال خشونت‌آمیز و سرکوبگرانهٴ سپاه پاسداران علیه معترضان را محکوم می‌کند. هم‌چنین نگرانی جدی خود را نسبت به نقش سپاه پاسداران در نقض حقوق‌بشر در ایران و حمایت از تروریسم در خارج اعلام می‌کند و دولت (انگلستان) را فرامی‌خواند که سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های ممنوعه قرار دهد، اقدامات تنبیهی علیه مقامات رسمی آن اعمال کند و با متحدان خود برای بیرون‌راندن سپاه پاسداران از سوریه، عراق و تمام منطقهٴ خاورمیانه کار کند.