728 x 90

ولی‌فقیه مفلوک ارتجاع و شنیدن «صدای انقلاب» : سخنان خامنه‌ای در واکنش به قیام مردم

خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع
خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع
سخنان خامنه‌ای در واکنش به قیام مردم ایران ۱۹دی ۱۳۹۶:
قرائن و شواهد اطلاعاتی نشان می‌دهد که این قضایا سازماندهی شده بوده
و در شکل‌گیری آن یک مثلث فعال بوده است. یک رأس این مثلث، آمریکا و صهیونیستها بودند
رأس دوم این مثلث یکی از دولتهای پولدار خلیج‌فارس است و رأس سوم سازمان منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند. از ماهها قبل اینها آماده بودند. خود رسانه‌های منافقین اعتراف کردند. فراخوان را هم اونها دادند، شعار نه به گرانی بگذارند. خب این شعاری است که همه خوششان می‌آید.
برای سازماندهی و عملیات دو قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده بود یکی از این قرارگاهها برای هدایت عملیات در فضای مجازی و قرارگاه دوم برای مدیریت اغتشاش‌ها بود در این چند روز به ایران خسارت زدید. این کار بی‌تقاص نخواهد ماند با کسانی که هیجانی وارد ماجرا شده‌اند چه دانشجو چه غیر دانشجو باید صحبت و روشنگری کرد. اما حساب منافقین جداست این‌ها از ماه‌ها قبل آماده بودند رسانه‌های منافقین اعتراف کردند در همین روزها
گفتند ما در ارتباط با آمریکایی‌ها بودیم. از چند ماه قبل نسبت به این قضیه که سازماندهی کنند
بروند این و آن را ببینند کسانی را در داخل نشان کنند پیدا کنند که بهشان کمک کنند تا بیایند به مردم فراخوان بدهند.

خامنه‌ای - (تلویزیون رژیم -19دی 96):
اینی که فلان انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه یا این اعتراض‌کننده‌ها حالا، صد نفر، پانصد نفر، بیایند یک جایی جمع بشوند و حرف خودشون رو بزنند این یک مطلب است. اینی که یک عده‌یی از این تجمع، از این انگیزه سوءاستفاده کنند بیایند به قرآن دشنام بدهند. به اسلام دشنام بدهند، به پرچم اهانت کنند، مسجد را بسوزانند، تخریب کنند آتش بزنند یک حرف دیگه است.

من حالا خطاب به مسئولان در صحبتهایم خطاب به مسئولان عرایضی خواهم داشت، عرض می‌کنم. این یک حرفه، اما ربطی ندارد به این‌که کسانی بیایند پرچم کشور را آتش بزنند. یا کسانی بیایند از اجتماعی مردم استفاده کنند علیه اعتقادات مردم حرف بزنند فریاد بکشند علیه قران علیه اسلام علیه نظام جمهوری اسلامی، من عرض بکنم به شما یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است مال امروز و دیروز هم نیست این سازماندهی شده بوده است. اینها که عرض می‌کنم همه قرائن اطلاعاتی دارد، حالا بعضی آشکار است از طریق خودشون هست. بعضی هم از طرق اطلاعاتی به دست آمده است. یک مثلثی فعال بودند. نقشه مربوط به آمریکاییها و صهیونیستهاست نقشه رو اونها کشیدند. چند ماه هم هست که دارند نقشه می‌کشند. اینی که بیاییم توی شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم به طرف مرکز بیاییم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم. این نقشه‌ای است که کشیده شده و چندماه است که روی این نقشه دارند کار می‌کنند نقشه مال آمریکاییها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این عوامل دولتهای خرپول اطراف خلیج‌فارسه. خب این کارها خرج دارد باید پول بدهند. آمریکاییها که حاضر نیستند پول خرج کنند وقتی اینها هستند. پول رو اینها دادند. این دو تا ضلع. ضلع سوم پادوی‌اش هست که پادوی‌اش هم مربوط به سازمان منافقین بود. سازمان آدمکش منافقین. پادو اونها بودند (شعار مرگ بر منافقین).
 
از ماهها قبل اینها آماده بودند. خود رسانه‌های منافقین اعتراف کردند در همین روزها، گفتند ما در ارتباط با آمریکاییها بودیم از چند ماه قبل نسبت به این قضیه که پادوی کنند سازماندهی کنند بروند این و اون رو ببینند. کسانی رو در داخل نشان کنند، پیدا کنند که بهشون کمک کنند تا بیایند به مردم فراخوان بدهند. فراخوان را هم اونها دادند. شعار نه به گرانی بگذارند. خب این شعاری است که همه خوششان می‌آید. با این شعار یک عده‌یی رو جذب کنند بعد بیایند خودشون وسط اهداف شوم خودشون رو دنبال کنند و مردم رو هم دنبال خودشون بکشند. هدف این بود.

خامنه‌ای تأکید کرد: دشمنان این پیامها را می‌گیرند، اگر ‌چه در تبلیغات به روی خود نمی‌آورند و صدها اخلال گر را هزاران نفر، و حرکات میلیونی مردم را گروه اندک جلوه می‌دهند

خامنه‌ای در ادامه تبیین قضایای اخیر به برخی حرفها در رسانه‌های دشمنان اشاره کرد و گفت: برای سازماندهی و عملیات دو قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده بود، یکی از این قرارگاهها برای هدایت عملیات در فضای مجازی بود و قرارگاه دوم برای مدیریت اغتشاش‌ها که هر دو قرارگاه به‌وسیله آمریکایی‌ها و صهیونیستها فرماندهی می‌شد و پیروزی خود را نیز قطعی می‌دانستند.