728 x 90

مأموران امنیتی مانع از پیوستن «گوهر عشقی» مادر شهید ستار بهشتی به قیام‌کنندگان شدند

گوهر عشقی مادر کارگر شهید ستار بهشتی
گوهر عشقی مادر کارگر شهید ستار بهشتی
بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز دوشنبه یازدهم دی، مأموران امنیتی مانع از خروج «گوهر عشقی» مادر شهید ستار بهشتی از منزل و پیوستن وی به قیام‌کنندگان در رباط کریم شدند.

وی قصد داشته «کفن‌پوش» به قیام‌کنندگان بپیوندد و به دادخواهی خون ستار قهرمان بپردازد.