728 x 90

بیانیه ریچارد چارنسکی نایب‌رئیس پارلمان اروپا در حمایت از قیام مردم ایران

بیانیه ریچارد چارنسکی نایب‌رئیس پارلمان اروپا
بیانیه ریچارد چارنسکی نایب‌رئیس پارلمان اروپا
اتحادیة اروپا باید خشونت‌نیروهای امنیتی رژیم و سپاه پاسداران علیه تظاهرکنندگان را محکوم کند.
مردم قهرمان ایران علیه دیکتاتوری مذهبی تظاهرات می‌کنند. آنها از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، فساد حکومتی و شرایط اسفناک زندگی، صبرشان لبریز شده است. مردم شعار می‌دهند: مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، مرگ بر دیکتاتور، زندانیان سیاسی آزاد باید گردد.
به‌عنوان نایب‌رئیس پارلمان اروپا، همبستگی کامل خودم را با مردم ایران که خواهان تغییر رژیم هستند اعلام می‌کنم. خانم مریم رجوی فراخوان به استمرار این اعتراضات داده است. این قیام که از شهر مشهد در روز پنجشنبه ۷دی شروع شد، اکنون به سایر شهرهای بزرگ گسترش پیدا کرده و نسل جوان‌و زنان، پیشتاز این اعتراضات هستند.
رژیم ایران در اقدامی از روی استیصال، تظاهراتی را علیه سازمان مجاهدین خلق، جنبش اپوزیسیون ایران ترتیب داد و خواستار اعدام‌های بیشتر شد. ما این رفتار رژیم را قویاً محکوم می‌کنیم. اتحادیة اروپا باید واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی رژیم و سپاه پاسداران علیه تظاهرکنندگان را محکوم کند.
(به) مردم ایران (می‌گوییم): تا زمان برقراری آزادی و دموکراسی، ما در تمامی طول این مسیر، همراه با شما هستیم.
زنده باد ایران آزاد، زنده باد مردم ایران.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/09966e28-18cd-4065-ab8d-0359e31d0a03"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات