728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی به‌مناسبت پرواز مرجان هنرمند مردمی و مقاومت سرفراز ایران

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

کرمانشاه–بسیج ضدمردمی–کانون شورشی۱۸۴

آتش زدن تابلو و درب بسیج ضدمردمی

فعالیت کانون های شورشی در کرمانشاه

اصفهان

مریم رجوی: مردم و قیام‌کنندگان ایران تصمیم گرفته‌اند سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی را واژگون کنند / با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود - کانون شورشی۸۰۷ / جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید - کانون شورشی۹۵۰

شیراز

مریم رجوی: صدای مرجان قدرت انتخاب و تعهدش به آزادی و مردم ایران نیروبخش فرزندان قیام‌آفرین این میهن به‌ویژه دختران شورشگر است

اصفهان

پیام تسلیت مریم رجوی: سلام بر مرجان صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم

اصفهان

پیام تسلیت مریم رجوی: سلام بر مرجان صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم

مریم رجوی: راه و رسم مرجان که تا به آخر مقاومت در برابر فاشیسم دینی و به آرمان آزادی متعهد ماند برای همیشه زنده و جاوید خواهد بود. - هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

تهران

ما هواداران مجاهدین درگذشت خانم مرجان هنرمند مردمی و مقاومت را به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت تسلیت می گوییم.

مریم رجوی: راه و رسم مرجان که تا به آخر مقاومت در برابر فاشیسم دینی و به آرمان آزادی متعهد ماند برای همیشه زنده و جاوید خواهد بود. - هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

مرجان روحت شاد / تسلیت هواداران مجاهدین به خواهر مریم رجوی برای درگذشت مرجان هنرمند مقاومت

ماایستاده‌ایم به بلندای عظمت ایران و پرچم شیر و خورشید / من یک مبارزم برعلیه ظلم رژیم آخوندی زنده باد ایران

ما خواب را از چشمان حاکمان فاسد گرفته‌ایم مجاهدین خلق ایران

پیام تسلیت مریم رجوی: سلام بر مرجان صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم

تهران

مرجان روحت شاد درود بر مرجان هنرمند مقاومت / درود بر مرجان یادش گرامی

پیام تسلیت مریم رجوی: سلام بر مرجان صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم

تسلیت هواداران مجاهدین به خواهر مریم رجوی برای درگذشت مرجان هنرمند مقاومت

‌مرجان روحت شاد هواداران سازمان مجاهدین ایران

آستانه اشرفیه

‌مرجان روحت شاد هواداران سازمان مجاهدین ایران

شوشتر

‌مرجان روحت شاد درود بر مرجان هنرمند مقاومت هواداران سازمان مجاهدین ایران / درود بر مجاهدین خلق ایران

همدان

درگذشت بانوی مبارز و مجاهد مرجان صدای مقاومت مردم ایران را به تمام مجاهدین راه آزادی ایران و برادر مسعود و خواهر مریم تسلیت می‌گوییم از طرف یکی از یاران مقاومت ایران

کرج

‌مرجان روحت شاد درود بر مرجان هنرمند مقاومت / مریم رجوی: راه و رسم مرجان برای همیشه زنده و جاویدان خواهد بود

هشتپر

‌مرجان روحت شاد هنرمند مقاومت روحت شاد

تاکستان

خواهر مریم درگذشت هنرمند مقاومت بانو مرجان را به شما تسلیت می‌گیم کانون شورشی۷۲۶

تبریز

تسلیت کانون‌های شورشی به خواهر مریم رجوی برای درگذشت خانم مرجان هنرمند مقاومت کانون شورشی

درود درود بر روان روح پاکش درود بر خواهر مریم درود بر برادر مسعود رجوی درود بر شورشی‌ها من شورشی‌ام خواهر مریم حاضر حاضر حاضر

تهران

مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

اهواز

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید / برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

مسعود رجوی: شورش ادامه دارد و تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش

هشتپر (گیلان)

باز می‌آییم و سرنگونت می‌کنیم

قزوین

مرگ بر خامنه‌ای هواداران سازمان مجاهدین

ماسوله (گیلان)

مرگ بر خامنه‌ای روحانی عامل کرونا / مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی

اصفهان

مسعود رجوی: مردم دلیر فریاد اعتراض و قیام را هر چه بالاتر ببرید کانون شورشی۶۰۰