728 x 90

فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به اعتصاب عمومی به‌ویژه اعتصاب نفت گران در صدور نفت

پالایشگاه نفت تهران
پالایشگاه نفت تهران
هم میهنان!
ایرانیان شریف و آزاده
زمستان استبداد را با فریادهای «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه»، «زنده باد ارتش آزادی»، به لرزه در آوریم.
اعتصاب در صنایع نظامی و مهمات سازی و بخش صدور نفت لازمه خلع‌ید و به زانو در آوردن رژیم ضدایرانی آخوندی است.
فرصت درهم شکستن رژیم ظلمت و تباهی را نباید از دست داد.
برپایی هزار اشرف و کانون ظلمت سوز شورشی در سراسر میهن اشغال شده یک وظیفه ملی و میهنی است.
این پاسخ کارساز به هلاک حرث و نسل ملی از جانب آخوندهای اشغالگر و ضدایرانی و چپاولهای نجومی آنها در برابر فقر و بیکاری اقشار مختلف مردم است. نباید اجازه داد پول نفت به سوریه و عراق و یمن و لبنان برود.
خلیفه ارتجاع در باتلاق بحرانهای بیرونی و درونی به دام افتاده است.
به دشمن درمانده امان ندهیم. در هر فرصت، در هر زمان و در هر مکان، به اعتصاب و اعتراض و قیام برای آزادی برخیریم.
باید بساط رعب و وحشت آخوندها را در هم شکست.
می‌توان و باید، تیمها، دسته‌ها و یکانهای ارتش آزادی را در جای جای میهن اشغال شده، تشکیل داد.

مرگ بر اصل ولایت‌فقیه - زنده باد ارتش آزادی
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور
11دی 1396

 

تصویر اطلاعیه: