728 x 90

حمایت آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت از قیام مردم ایران

دکتر آلخو ویدال کوآدراس
دکتر آلخو ویدال کوآدراس
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس که از حمایت بیش از ۴هزار پارلمانتر در اروپا و آمریکا برخوردار است، طی بیانیه‌یی تحت عنوان از قیام در ایران حمایت کنید، اعلام کرد:
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت از قیام کنونی مردم ایران کاملاً پشتیبانی می‌کند و تهدیدات و واکنشهای خشونت‌آمیز رژیم ایران را قویاً محکوم می‌کند.

مردم ایران که در حاکمیت یک رژیم عقب افتاده، سرکوبگر و دیکتاتوری مذهبی در رنج و عذاب هستند، در خیابانها دست به اعتراض زده‌اند و خواستار تغییر رژیم هستند.

عکس‌العمل رژیم ایران این بوده که مردم را تهدید و وحشیانه سرکوب کند. در ضد-تظاهرات حکومتی که روز شنبه به راه انداخته شد، عوامل رژیم ایران خواستار اعدام اعضای سازمان مجاهدین، جنبش اصلی اپوزیسیون شدند چرا که رهبری قیام را در دست دارند.

خانم مریم رجوی، از همه مردم به‌خصوص جوانان و زنان در سراسر کشور خواسته است تا به قیام «نه به گرانی» بپیوندند و این‌که دیکتاتوری فاسد آخوندها بدون شک در برابر اتحاد و همبستگی، مقاومت و استمرار قیام به حق مردم شکست خواهد خورد.

کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که از حمایت سیاستمداران منتخب در آمریکا و اروپا برخوردار است، حمایت کامل خود را قیام مردم ایران ابراز می‌کند و از اتحادیه اروپا می‌خواهد که از مردم ایران حمایت کند و اعمال سرکوبگرایانه رژیم ایران را محکوم کند. خواست مردم ایران این است که اروپا در طرف آنها باشد.