728 x 90

مردم و جوانان گرگان به قیام‌کنندگان پیوستند - شنبه ۹دی ۹۶ + فیلم

تظاهرات مردم گرگان
تظاهرات مردم گرگان
مردم به‌پاخاسته گرگان امروز شنبه 9دی 96 در همبستگی به دیگر استانها و شهرها پیوستند و تظاهرات خود را آغاز کردند.