728 x 90

شکست خفت‌بار ضدتظاهرات آخوندها و خیزش دانشگاه تهران با شعار اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا

تظاهرات در شهرهای ایران
تظاهرات در شهرهای ایران
‌درگیری جوانان با مزدوران در شهر کرد در سومین روز قیام سراسری

در سومین روز قیام رژیم آخوندی مذبوحانه تلاش کرد یک ضدتظاهرات سازمان دهد که با شکست خفت‌باری مواجه شد. در تهران رژیم آخوندی در وحشت از عکس‌العمل مردم خشمگین، برخلاف معمول از راهپیمایی صرفنظر کرد و به تجمع در مصلی تهران اکتفا نمود. به‌رغم به‌کار گرفتن امکانات حکومتی، این تجمع با بی‌اعتنایی بی‌سابقه‌یی روبه‌رو شد و حتی بسیاری از نیروهای وفادار به رژیم نیز در آن شرکت نکردند.

شعارهایی که در ضدتظاهرات امروز رژیم از بلندگوها به‌طور رسمی پخش می‌شد، نگرانی رژیم آخوندی را از سرنگونی محتوم بازتاب می‌کرد و از جمله شعار می‌دادند: «جنبش سبز اموی، پیرو راه رجوی». در نمایشهای جمعه نیز آخوندهای جنایتکار تحت نام امام جمعه خطرات مجاهدین را برای نظام یادآور شدند از جمله آخوند علم‌الهدی عضو خبرگان ارتجاع و نماینده خامنه‌ای در مشهد مردم را تهدید کرد که نباید به فراخوان سازمان مجاهدین که رهبرشان یک زن هست به خیابان بیایید و ابزار پیروزی دشمن بشوید.

ساعتی بعد از شکست ضدتظاهرات آخوندها دانشجویان دانشگاه تهران با شعارهای اصلاح طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا؛ سید علی حیا کن حکومتو رها کن؛ مرگ بر دیکتاتور؛ دست به تظاهرات زدند. پاسداران و بسیجیان و لباس‌شخصیها وحشت‌زده به هر سو می‌روند. به هیچکس اجازه فیلمبرداری نمی‌دهند و تلفنهای همراه مردم را مصادره می‌کنند.

عوامل اطلاعاتی رژیم در دانشگاه را بسته و مانع خروج دانشجویان می‌شوند. دانشجویان شعار می‌دهند: خامنه‌ای حیا کن، حکومت را رها کن؛ نیروی انتظامی خجالت، خجالت؛ حکومت زور نمی‌خواهیم، پلیس مزدور نمی‌خواهیم؛ عوامل موتورسوار گارد ضدشورش باتون به دست با حمله به دانشجویان قصد برهم زدن تظاهرات را داشتند اما با مقاومت دانشجویان مجبور به فرار شدند.

مردم دلیر کرمانشاه به‌رغم استقرار فشرده نیروهای سرکوبگر روز شنبه نیز به خیابانها آمدند. آنها شعار می‌دهند: نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران؛ در ابتدای بلوار موسوم به بهشتی مردم برای بستن مسیر، تابلوها و سطل آشغالها را به وسط خیابان ریختند.

تظاهرات مردم شهر کرد از چهار راه استانداری با شعار مرگ بر دیکتاتور شروع شد. نیروهای سرکوبگر که با تجهیزات کامل در صحنه هستند به مردم حمله کردند. در درگیری بین جوانان و مزدوران شماری از جوانان دستگیر شدند. مزدوران برای ارعاب در خیابانها جولان می‌دهند.

مقاومت ایران عموم مردم به‌ویژه جوانان به‌پاخاسته را به اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر و جلوگیری از بازداشت تظاهرکنندگان و یاری رساندن به مجروحان و مصدومان فرامی‌خواند و از عموم مراجع بین‌المللی می‌خواهد دست به اقدامات مؤثر و فوری برای آزادی بازداشت‌شدگان بزنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹دی ۱۳۹۶ (۳۰دسامبر ۲۰۱۷)