728 x 90

درگیری مردم ایذه با نیروهای بسیجی خامنه‌ای - شنبه ۹دی ۹۶ + فیلم

تظاهرات مردم ایذه
تظاهرات مردم ایذه
جوانان قیام در ایذه در تظاهرات امروز شنبه 9 دی با نیروهای بسیجی خامنه‌ای درگیر شدند.