728 x 90

شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط یک زن شجاع در کرمانشاه + فیلم

شعار مرگ بر خامنه ای توسط یک زن شجاع در کرمانشاه
شعار مرگ بر خامنه ای توسط یک زن شجاع در کرمانشاه
در تظاهرات شهر کرمانشاه امروز جمعه 8 دی 96 یک زن شجاع به جان آمده در مقابل نیروهای سرکوبگر انتظامی با مشتهای گره کرده فریاد اعتراض سر داده و شعار مرگ بر خامنه‌ای را با صدای بلند سر می‌دهد. مردم و جوانان کرمانشاه با این زن شجاع شعار مرگ بر خامنه‌ای را تکرار می‌کنند.