728 x 90

نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد: ما لیست طولانی از ادامه عدم تبعیت رژیم ایران از قطعنامه‌ها را داریم

فرانسوا دلاتره نماینده فرانسه در شورای امنیت
فرانسوا دلاتره نماینده فرانسه در شورای امنیت
فرانسوا دلاتره نماینده فرانسه در شورای امنیت گفت:‌ رژیم ایران باید از تمامی تعهداتی که در قطعنامه 2231 داریم تبعیت کند. رژیم ایران پذیرفته بود این قطعنامه را اجرا کند.

وی افزود: ما لیست طولانی از اطلاعاتی از ادامه عدم تبعیت رژیم ایران داریم همان‌طور که در برخی از ماده‌های مهم آن آمده است چیزی است که موجب افزایش نگرانی بسیار ما شده است.

نماینده فرانسه در شورای امنیت افزود:‌ آقای رئیس مایلم اول به این واقعیت اشاره کنم که رژیم ایران به برنامه موشک بالستیک خود و انتقال توانمندی موشک بالستیکی آن به منطقه ادامه می‌دهد. این موجب نگرانی بسیار کشور من است زیرا این کار در خدمت بی‌ثبات کردن منطقه بوده و منافع امنیتی کشورهای منطقه را تهدید می‌کند.

شلیک و آزمایشات اخیر موشکی که قادر به حمل تسلیحات اتمی است برای مثال آنچه در 18ژوئن و ۴ژوئیه روی داد هم‌چنین پرتاب ماهواره در ۲۷ژوئیه در راستای قطعنامه 2231نمی باشد.

این فعالیتها باید متوقف شوند این موضوع ثبات منطقه و امنیت بین‌المللی است.

در مورد اتهامات انتقال فن‌آوری بالستیکی به حوثیهای یمن این مهم است که اطلاعات مربوطه قویاً توسط دبیرکل بررسی شود و فرانسه در این رابطه از داشتن نشست مشترک با کمیته تحریمهای یمن استقبال می‌کند.

ما هم‌چنین بسیاری از اتهامات تسلیحات مصادره شده‌ای که مبدأ آنها رژیم ایران بوده نگرانیم که یا توسط دبیرکل گزارش شده یا به ثبت رسیده است.