728 x 90

پاسدار علی لاریجانی: ادارۀ کشور با این بودجۀ جاری امکانپذیر نیست

پاسدار علی لاریجانی
پاسدار علی لاریجانی
پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع اعتراف کرد: ‌از رونق در اقتصاد خبری نیست و بودجۀ دولت کفاف ادارۀ کشور را نمی‌دهد چه برسد به آن که بتواند در اقتصاد بی‌رونق ایران تحرکی ایجاد کند.
وی افزود: کل منابع و درآمدهای کشور از طریق نفت و مالیات و روشهای دیگر به‌زور به ٣۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد و بودجۀ جاری کشور را با همین پول باید تأمین کرد. ادارۀ کشور با این بودجۀ جاری امکانپذیر نیست.

رئیس مجلس ارتجاع وضعیت صندوق های بازنشستگی را بهتر از دیگر بخشهای اقتصاد رژیم ندانست و افزود:‌ هم‌اکنون منابع صندوق بازنشستگی از محل بودجۀ جاری کشور تأمین می‌شود و این روند در درازمدت امکانپذیر نیست. وی گفت:‌ وضعیت اقتصادی کشور را با صراحت و شفافیت با مردم در میان بگذارند.: ادامۀ وضعیت فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک نمی‌کند.

آخوند محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم نیز به وضعیت وخیم اقتصادی اعتراف کرد و گفت:‌ وضعیت اقتصادی کشور فریاد همه را از رئیس‌جمهور تا نمایندگان مجلس بلند کرده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/397173e2-ded5-4db8-9c21-778502b23512"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات