728 x 90

گورهای جمعی در روستای کوییک شاد در استان کرمانشاه

گورهای جمعی در روستای کوییک شاد
گورهای جمعی در روستای کوییک شاد
یکی از روستاهایی که بر اثر زلزله 7و سه دهم ریشتری تخریب شد کوییک شاد نام دارد. در این روستا گفته می‌شود 127نفر بر اثر زلزله جان‌باخته و در گورهای جمعی به خاک سپرده شده‌اند.

خبرنگار: این جا گورهای دسته جمعیه که یکی دو نفر تکذیب کرده بودن، هشت تا ده تا پونزده تا اینجا خاک شدن بدون این‌که غسل بشن بدون این‌که کفن بشن با لباسهای خودشون یعنی حتی آب برای غسل هم نداشتند.

پیرمرد: . .. حتی یه تانکر آب نبود صد و بیست و هفت تا جنازه رو با لباسهای خودشون خاک کردیم.

خبرنگار: از خانواده تو چند نفر به رحمت خدا رفتند؟

نفر دیگر پاسخ می‌دهد: حدوداً چهارده پونزده نفری.
خبرنگار: کیا؟
جواب: زنم، بچه‌ام، مادرم برادرزاده‌ام از پسرعموهامون پنج تا

خبرنگار: بچه‌ات هم همین جا دسته‌جمعی خاک کردین
جواب: بله اینجا دسته‌جمعی خاک کردیم
مصاحبه با نفر بعدی:
خبرنگار: اینجا چند نفر خاک شدند.
جواب: این جا 12نفر به‌صورت دسته‌جمعی خاک شدن.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات