728 x 90

یک مقام سازمان ملل: تنشها در شبه جزیره کره خطرناک‌ترین موضوع امنیت جهانی است

جفری فلتمن
جفری فلتمن
سی.ان.ان روز دوشنبه 20 آذر درباره بحران کره شمالی گزارش داد:‌ جفری فلتمن یک مقام سازمان ملل‌متحد در بازدیدی بسیار نادر هفته گذشته از کره شمالی، این کشور را ترغیب کرد که بر مذکرات صادقانه با آمریکا پافشاری کند.
وی روشن ساخت که باید به‌سر عت تلاش کرد زیرا وضعیت در کره شمالی در واقع خطرناک است، او در این نقطه با وزیرخارجه کره شمالی موافق بود که مایل بود با سازمان ملل مذاکره کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c6cee0ff-7d27-4809-94d1-b280274f4add"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات