728 x 90

تجمعات اعتراضی در بویراحمد و یاسوج

استان کهگیلویه و بویراحمد
استان کهگیلویه و بویراحمد
بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد روز یک‌شنبه ۱۹آذر ماه ۹۶برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در ساختمان دانشگاه علوم پزشکی رژیم در یاسوج تجمع کردند.

یکی از این بازنشستگان معترض گفت: سال ۹۵ تعداد ۱۷۰نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان بازنشسته شدند که باید مزایای آنها پرداخت می‌شد در حالی که از سال ۹۵ تاکنون هیچگونه مزایایی به این افراد داده نشده است.

هم‌چنین روز یکشنبه کشاورزان روستای امامزادگان بی‌بی‌خاتون شهرستان بویراحمد در اعتراض نسبت به بی‌توجهی عضو مجلس ارتجاع از بویراحمد و دنا به جهت واگذاری زمینهای زراعی خود به سرمایه‌گذاران اقدام به تجمع کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d79b4379-3ce9-43a6-8258-d59190c1119e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات