728 x 90

تشدید فشارهای ضدانسانی بر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از زندان گوهردشت کرج، دژخیمان خامنه‌ای با محروم کردن زندانیان سیاسی سالن 10بند 4این زندان از وسایل گرمایشی در سرمای کنونی، آنان را بیش‌از‌پیش تحت فشار قرار داده‌اند. این در حالی است که دژخیمان، همه وسایل زندانیان سیاسی را بعد از یورش به سالن12 و انتقال آنان به سالن10به‌سرقت برده و برگرداندن آن را به پراکنده کردن زندانیان سیاسی در بندهای عادی مشروط کرده‌اند.

زندانیان سیاسی گوهردشت کرج تهدید کرده‌اند در صورت ادامه این فشارها و برنگرداندن وسائل به‌سرقت رفته، دست به اعتصاب‌غذا می‌زنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9076ee1e-775b-42f2-8eb3-f5ed25092ffb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات