728 x 90

ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان

ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان
ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان
صبح امروز یکشنبه 19آذر، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که چندین روز است در اعتصاب هستند، همراه با خانواده‌هایشان در مقابل شرکت تجمع کردند. کارگران خشمگین اقدام به بستن جاده منتهی به شرکت کردند. کارگران روز گذشته نیز دست به اعتصاب زدند و تمام شیشه‌ها و درهای قسمت مدیریت شرکت را شکستند تا مدیران شرکت را بیرون بیاورند.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0dc20a6a-9bea-48a9-ab13-68c706d0f5cc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات